Aby jste rozuměli

Je důležité dobře rozumět. Proto Vám přinášíme krátký rejstřík pojmů v hypotéce.

Aby jste rozuměli

CO JE HYPOTÉČNÍ ÚVĚR?

Hypotéční úvěr - hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěn zpravidla financovanou nemovitostí. Splatnost hypotéčního úvěru je možné zvažovat od 5 do 40 let. U většiny bankovních domů je nutné hypotéku zaplatit až do 70 let věku žadatele. Minimální výše hypotéky je 200.000,-Kč. Maximální výše je pak omezena bonitou žadatele (prokázanou schopností splácet) a hodnotou zajišťované nemovitosti. Nejvýhodnější hypotékou jsou hypotéky, kde výše úvěru nepřesahuje 70% hodnoty nemovitosti. Banky jsou však schopny poskytnout hypotéku i na 100% hodnoty zajištění, výjimečně pak i přes tuto hranici.

TYPY SPLÁTEK ÚVĚRU

Nejčastěji se hypotéky poskytují s anuitní splátkou, tedy splátkou ve stejné výši po celou dobu splácení. Ke změně splátky může dojít pouze při vypršení fixace a nastavení nových podmínek, např. změna úrokové sazby, mimořádná splátka, apod. (výjimkou jsou hypotéky nastavené se službou, která umožňuje změny provádět během období fixace). Dalšími variantami jsou progresivní a degresivní splácení. Při progresivním splácení se splátka během splatnosti postupně zvyšuje. U degresivního splácení je to přesně naopak. Tyto typy splátek jsou však sjednávány jen výjimečně.

FIXACE & VARIABILNÍ ČI PLOVOUCÍ SAZBA

U hypotéčního úvěru smlouvou fixujete - blokujete podmínky úvěru ode dne uzavření úvěru po dobu fixace. Fixační období se nejčastěji nastavuje od 1 roku do 5 let. Je možné toto období i prodloužit a fixaci nastavit i na celou dobu splatnosti, třeba 30 let. Leč většinou takové nastavení není už moc výhodné.

Alternativou je podmínky úvěru vůbec nefixovat, využít tzv. plovoucí nebo variabilní úrokové sazby, která kopíruje aktuální situaci na trhu. V případě negativního jevu - tedy nárůstu sazeb, lze nastavení hypotéky překlopit na některou z vhodných fixací.

LTV - POMĚR HODNOTY ZAJIŠTĚNÍ VŮČI VÝŠI ÚVĚRU

Proti poskytnutému hypotéčnímu úvěru je ručením stavěná nemovitost. Banka tedy provádí svůj tržní odhad ceny nemovitosti při případném nuceném rychlém prodeji. Tento odhad ceny je základním parametrem při sjednávání úvěru.

Poměr mezi odhadní tržní cenou a výší úvěru se označuje LTV, který je základním pilířem pro vyhodnocení konkrétně schvalovaného úvěru. Čím nižší číslo dosáhneme (hodnota nemovitosti je vyšší než výše hypotéky), tím lepší podmínky hypotéky lze dostat.

Odhad tržní ceny nemovitosti nemá žádnou přímou spojitost s náklady stavby. Zatím co náklady stavby jsou na stejný dům vždy stejné, i na různých místech, tržní cena se může s místem výrazně měnit. V místě, kde je o domy zájem, v místech s dobrou infrastrukturou, bude tržní cena vyšší nežli náklady stavby. Naopak v místech málo bonitních může být odhad i nižší než jsou náklady stavby.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Pojištění nemovitosti proti živelným pohromám je v případě hypotéčního úvěru povinné. Náklady na pojištění nemovitosti nejsou velké. Obvykle jde o částku do 2 - 3 tis. Kč za rok pojištění. Tato pojistka pak kryje rizika při přírodních katastrofách, živelným a nepředvídatelným událostem jako je např. požár, povodeň, úder blesku, pád letadla apod. K tomuto základnímu pojištění je možné (nikoliv však povinné) sjednat připojištění na vandalismus, krádež, pojistit domácnost, vybavení, apod.

POJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY, ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění není ve většině případů povinné. V případě jeho využití nabízejí banky úrokové benefity. Je však dobré mít na paměti, že v takovém případě hypotéka s atraktivnější úrokovou sazbou znamená vyšší výdaje na splácení. Součet splátky hypotéky a pojištění je přirozeně vyšší než splátka hypotéky samotné, i když má vyšší úrokovou sazbu.

BONITA PRO ÚVĚR

Bonitou klienta se rozumí prokázání schopnost splácet úvěr a ev. další závazky. Tedy banka posuzuje celkový příjem rodiny s budoucí splátkou úvěru a dalšími náklady rodiny. Každá banka má své stanovené životní minimum, které musí rodině po zaplacení splátky hypotéky a dalších výdajů zůstat. Pokud je toto minimum dodržené, je bonita klienta dostatečná.

MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA - UMOŘENÍ HYPOTÉKY

Hypotéční úvěr je možné umořovat mimořádnými splátkami. Je také možné hypotéku zcela jednorázově zcela zaplatit. Všeobecné pravidlo je možnost hypotéku umořit bez sankce v okamžiku výročí smlouvy, tedy v době, kdy končí jedno fixační období a začíná druhé. Po provedení umoření banka sníží následující splátky nebo si alternativně má možnost klient zkrátit dobu splatnosti.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 7.4.2015.
Aktualizováno: 7.4.2015 zpět

http://financovani-rodinneho-domu-2.ekonomickestavby.com/bulletin1504_53.cz/aby-jste-rozumeli.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.